Структурно състояние

 

Департамента има две секции и три лаборатории:

 

Секция „Водностопански изследвания”,

Секция „Хидравлика на водните системи”

 

Лаборатория “Хидравлика”,

Лаборатория “Руслови процеси и брегоукрепване”,

Научноизследавателска лаборатория – гр. Велико Търново

Приоритетите в НИД на департамента са свързани с управлението и използването на водите. Те ще се осъществяват в двете секции “водностопански изследвания” и “хидравлика на водните системи”. За първата секция разработките ще са основни, за втората секция освен самостоятелно значение (хидрометрия, хидроавтоматизация на напоителни и водоснабдителни системи, устойчивост на ХТС и др.), разработките ще подпомагат водностопанските изследвания (напр. оценки ресурса на подземните води, риск от наводнения и подобни).

Кадри

 

 

Инженери, техници и работници

Асистенти и гл. асистенти

(без степен)

гл. асистенти

със степен

Доценти

д-р

Доценти

дтн

професори

 

5

9

6

10

1

1

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ — ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ